Obchodné podmienky

1) Základné ustanovenia – Tento nákupný poriadok je záväzným ustanovením a sumarizuje vzájomný obchodný vzťah, podmienky, pravidlá, práva a povinnosti medzi Vami ako nakupujúcim zákazníkom (ďalej len Kupujúci) a prevádzkovateľom internetového obchodu G.B.S., s.r.o. (ďalej len Predávajúci). Prevádzkovateľom internetového obchodu je spoločnosť G.B.S., s.r.o. Liptovský Trnovec 126, 031 01 Liptovský Mikuláš, Slovensko zapísaná v ORSR v Žiline, oddiel SRO, vložka č.54581/L, IČO:46125485, DIČ:2023247325, IČ DPH: SK2023247325 2) Objednávka – Objednávku môže urobiť Kupujúci priamo v internetovom obchode alebo telefonicky, e-mailom (s výslovným odkazom na e-shop) na kontaktných číslach Predávajúceho. Po zadaní objednávky do objednávkového systému (potom, čo Kupujúci dostane e-mailom potvrdenie svojej objednávky alebo budete o prijatí objednávky informovaní telefonicky) je objednávka na základe platných právnych noriem považovaná za uzavretú kúpnu zmluvu a teda za objednávku záväznú. Kupujúci týmto potvrdzuje, že porozumel súhlasí s obchodnými podmienkami predávajúceho.
3) Ceny – Predávajúci si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť ceny v obchode bez predchádzajúceho upozornenia zákazníkov. Ceny uvádzané na internetových stránkach sú vždy platné a záväzné v okamih uskutočnenia objednávky. Objednaním tovaru už zmena ceny v internetovom obchode nijako neovplyvňuje cenu, ktorá bola uvedená v objednávke. Ceny uvádzané na internetových stránkach obchodu sú zobrazované bez aj vrátane DPH za jednotku tovaru. Ceny v košíku sú zobrazované len vrátane DPH. Predávajúci je platcom DPH a zákazník, ktorý je platcom DPH si môže nárokovať u finančného úradu odpočet DPH z tovaru u nás nakúpeného. Pre zákazníkov zo zahraničia platia uvedené ceny v EUR (okrem ceny dopravy)
4) Spôsoby platby – Kupujúci zo Slovenskej Republiky môžu tovar zaplatiť týmito spôsobmi:
– Platba vopred na bankový účet Predávajúceho. Platiť môže Kupujúci bankovým prevodom, zloženkou alebo za použitia moderných elektronických metód – napr: GSM Banking. Objednávka je v tomto prípade zo strany Predávajúceho vybavovaná až od okamžiku pripísania peňazí na jeho bankový účet.
– Platba platobnou kartou. So zákazníkmi zo zahraničia bude spôsob platby prerokovaný individuálne telefonicky (náš operátor bude zákazníka sám kontaktovať). Je však možná len platba vopred na účet alebo platobnou kartou. Platba dobierkou je možná len v prípade neformátovaných materiálov.
5) Doba dodania tovaru – Väčšinu ponúkaného tovaru je Predávajúci schopný vyexpedovať v závislosti na adrese KUPUJÚCEHO najneskôr do šiestich pracovných dní pokiaľ nie je na karte tovaru výslovne uvedené inak. Spoločne s obvyklou dobou dodania dopravcom celková doba od objednávky na doručenie zásielky Kupujúcemu nepresiahne 1 kalendárny týždeň. Predávajúci nemôže ovplyvňovať doručovacej doby externým dopravcom. V prípade, že Predávajúci nie je schopný zaistiť vyexpedovania tovaru do jedného týždňa, kontaktuje Kupujúceho, informuje ho o predĺženej dodacej lehote a dohovorí s Kupujúcim spôsob realizácie tejto objednávky.
6) Spôsoby dopravy – odberu
– Osobný odber tovaru z centrálneho skladu G.B.S., s.r.o., Liptovský Trnovec 126, 031 01 Liptovský Mikuláš – bez poplatku.
– Dodávka tovaru predávajúcim – ZADARMO – jednorázový manipulačný poplatok – vyskladnenie/balné (za zásielku).
Tovar Predávajúci zasiela formou balíka pomocou zbernej dopravnej služby alebo zmluvných prepravných spoločností. Tovar je zabalený tak, aby nedošlo k jeho poškodeniu. Prebratím tovaru (podpísaním dodacieho listu) kupujúci potvrdzuje, že tovar prevzal nepoškodený, nepoškrabaný a bez viditeľných závad.
7) Cena dopravy – ZADARMO, cena balného – Cena dopravy platí len pre miesto dodania v rámci Slovenskej republiky = ZADARMO od 2 kusov produktov. Zákazníkom zo zahraničia bude cena dopravy (dobierky) vždy skalkulovaná individuálne podľa miesta dodania. Ceny budú uvedené v EUR.
8) Odstúpenie od zmluvy zo strany Kupujúceho – Kupujúci má právo objednávku stornovať kedykoľvek pred jej potvrdením a bez udania dôvodu. Po potvrdení objednávky tak môže urobiť iba v prípade, že predávajúci neplní dohodnuté podmienky. Stornovaním potvrdenej objednávky má predávajúci právo požadovať úhradu škody vzniknuté týmto jednaním. Zrušiť objednávku pred expedíciou je možné v pracovnej dobe (8 – 16 hod) telefonicky na čísle +421
948001375, alebo na základe e-mailu odoslaného Kupujúcim na e-mailovú adresu Predávajúceho info@stophniezdo.eu. Podľa zákona 367/2000 Zb. má Kupujúci (v tomto prípade súkromná osoba nakupujúci za podmienok podľa Občianskeho zákonníka) právo od zmluvy odstúpiť do 14 dní od prevzatia plnenia bez udania dôvodov. Tovar musí byť vrátený na adresu Predávajúceho ako obyčajný balík (v prípade poslania Slovenskou poštou alebo iným prepravcom). Zásielky vrátené formou dobierky nebudú prijaté. Tovar vrátane originálneho obalu musí byť v bezchybnom stave, nepoškodený, neporušený, nepoužitý, vrátane všetkých dokladov, návodov, apod, schopný ďalšej distribúcie. Súčasťou vrátenej zásielky musí byť kópia dokladu o kúpe v našom obchode – faktúra. Na základe takto vráteného tovaru budú Predávajúcim ihneď vrátené peniaze za objednaný tovar a to vo výške sumy, za ktorú bol tovar kúpený. V prípade nedodržania vyššie uvedených podmienok nebude Predávajúci schopný akceptovať odstúpenie od zmluvy a tovar bude vrátený na náklady Kupujúceho späť. Na vrátenie tovaru je potrebné vopred upozorniť e-mailom Predávajúceho a to v znení „Chcem jednostranne odstúpiť od zmluvy zo DD.MM.RRRR číslo (číslo faktúry) a požadujem vrátenie uhradenej čiastky za tovar na účet číslo (vaše číslo účtu). Dátum a podpis „.
9) Odstúpenie od zmluvy zo strany Predávajúceho – Predávajúci je oprávnený zrušiť objednávku (po predchádzajúcej dohode s Kupujúcim)najmä v prípadoch.- Keď má oprávnenú pochybnosť o skutočnej identite Kupujúceho- Keď nie je schopný doručiť tovar v danom termíne- V prípadoch, že sa tovar už nevyrába alebo nedodáva- Kedy sa výrazným spôsobom zmenila cena dodávaného tovaru. V prípade, že Kupujúci zaplatil už časť alebo celú časť kúpnej ceny, bude mu táto čiastka v čo najkratšom termíne prevedená späť na jeho účet alebo adresu.
10) Ochrana osobných údajov – Ochrana osobných údajov Kupujúceho prebieha v súlade s platnými zákonmi na území Slovenskej Republiky.
11) Záruka, reklamácie – Reklamácia tovaru prebieha v súlade s platnými zákonmi na území Slovenskej Republiky.
Podmienky, spôsob a ďalšie náležitosti rieši samostatná sekcia reklamačný poriadok.

Euro
Czech koruna